top of page
Zorg op onze school

Ons zorgbeleid behoort tot de kern van het functioneren van een kwaliteitsvolle school.

We vertrekken van de visie dat ons zorgbeleid dient aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerling in het algemeen en van bepaalde risicogroepen in het bijzonder. Onze basiszorg is werken aan gelijke kansenonderwijs vertrekkende van een preventieve basiszorg, we trachten dus iedereen dezelfde kansen te bieden.

We zien goed onderwijs als  omgaan met verschillen, dus staat differentiatie centraal, tempo, leervoorsprong, onderwijs op maat….

Een zorgverlening geïntegreerd in ons onderwijs  die gedragen wordt door het hele team. Er is dus participatie van de directie, collega’s, leerlingen, CLB, ouders, Gon-leerkrachten, externen, dit samenwerken kunnen we zien als handelingsgericht werken, een afstemming tussen alle partijen.

CLB-chat (1).jpg
Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page