top of page

Schooluren

Onze school is gedurende de week op volgende uren geopend. De lestijden worden verdeeld in lesblokken van 25 minuten in de kleuterschool en van 50 minuten in de lagere school.

Schoolvrije dagen

De schoolvrije dagen voor schooljaar 2023-2024 zijn:

27.09.2023                                       pedagogische studiedag

09.10.2023                                       facultatieve verlofdag

30.10 tot en met 05.11.2023          herfstvakantie

23.11.2023                                        pedagogische studiedag

25.12 tot en met 07.01.2024         kerstvakantie

12.02 tot en met 18.02.2024         krokusvakantie

04.03.2024                                      pedagogische studiedag

01.04 tot en met 14.04.2024         paasvakantie

09.05.2024                                      O.L.H-Hemelvaart

10.05.2024                                       brugdag: geen school

20.05.2024                                      pinkstermaandag

07.06.2024                                      facultatieve verlofdag

Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page