top of page

MEDEDELING

Scholengemeenschap De Meander

 • De verschillende scholen van de scholengemeenschap ‘De Meander’ nestelen zich tussen de KRONKELS van de Schelde  tussen Gent en Melle

 • Een MEANDER weerspiegelt de kronkelende weg tussen jong en oud, het pad naar volwassenheid, van kleuter naar puber. Die levensgroei  verloopt ook soms in bochten en met kronkels, waarbij elkaar helpen en steunen belangrijk is!

 • De Meander in het logo verwijst ook naar een sterke onderlinge verbondenheid.

* Verbondenheid vanuit de gemeenschappelijke visie op kwaliteitsvol onderwijs

* Verbondenheid rond zin in leven en zin in leren

* Verbondenheid in leren met en van elkaar.

Scholen die deel uitmaken van de scholengemeenschap De Meander

 • Vrije Basisschool van het Sint-Pietersinstituut te Gent;

 • Vrije Gemengde Lagere School van het College van de Paters Jozefieten te Melle;

 • Vrije Basisschool Sint-Vincentius te Melle;

 • Sint-Franciscus Basisschool te Melle;

 • Vrije Basisschool Wonderwijs te Destelbergen;

 • Vrije Basisschool Pius X te Destelbergen, en de

 • Vrije Basisschool De Parel te Heusden.
   

Schoolbesturen

Deze 7 scholen worden bestuurd door 5 autonome schoolbesturen die samen op 15 mei 2020 een overeenkomst tekenden voor deze nieuwe scholengemeenschap. Elke school heeft ook haar eigen directie.

Coördinerend Directeur (CoDi)

Vanaf 1 september 2020 gebeurt de dagelijkse leiding van de scholengemeenschap ‘De Meander’ door de halftijdse coördinerende directie, mevrouw Caroline De Meyer. Zij zal daarvoor nauw samenwerken met het Comité van de Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap (CASS).

Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap

Het CASS is de stuurgroep met vertegenwoordigers van de 5 schoolbesturen. Het werkt onder leiding van de voorzitter, mevrouw Martine De Wispelaere (e-mail: martine.de.wispelaere@telenet.be).
De administratieve zetel van de scholengemeenschap ‘De Meander’ bevindt zich in de contactschool Wonderwijs in Kerkham 1 Destelbergen.

logo.jpg
Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page