top of page
Schoolbestuur

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap “Katholieke Basisscholen Destelbergen-Heusden.”

Logo KSDH Scholengroe^p.JPG

De 3 ringen hebben gemeenschappelijke delen, symbool van de scholengemeenschap. Daarnaast heeft elke ring, elke school, toch haar eigen identiteit. Dit wordt weerspiegeld door de kern in het brede gedeelte van elke ring.

 

De leden van de raad van Bestuur zijn:​​

-Mevr. Martine De Wispelaere

voorzitter​​

-Mr. Geert De Lepeleer

ondervoorzitter

-Mevr. Mieke Van Croonenburg
schatbewaarder​

-Mr. Eddy Goeminne

secretaris

-Mr. Arnold Janssens

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

De leden van de algemene vergadering zijn:​​

-Mevr. Sophie Beuselinck​​​

-​Mr. Geert De Lepeleer​

-Mevr. Martine De Wispelaere​

-Mr. Eddy Goeminne​

​-Mr. Arnold Janssens​

-Mr. Patrick Remy​

-Mr. Alexander Vercamer​

-Mevr. Mieke Van Croonenburg​

-Mr. Stefan Decuypere​

-Mr. Karel De Baere

Personeel

De lijst van alle medewerkers vind je in de wie is wie.

Schoolraad

De schoolraad is een dynamisch orgaan met de bedoeling in twee richtingen (school - ouders) engagement te tonen op vlak van overleg, advies en informatie. De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap. De directeur woont de vergaderingen bij, maar is geen lid van de schoolraad.

Leerlingenraad

Er worden 2 leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar verkozen om in de leerlingenraad te zetelen. De verkozenen treden ook op als de klasafgevaardigden van de lagere klassen (1ste, 2de en 3de leerjaar) zodat de stem van alle leerlingen vertegenwoordigd is.

 

Ongeveer 1 maal per maand vergadert de leerlingenraad samen met de verantwoordelijke leerkracht. De leerlingen kunnen hun ideeën, suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken aan de directeur. Wat wenselijk en haalbaar is, wordt gerealiseerd.

 

Ouderverening

De Pius X ouders ondersteunen de werking van de school door actieve ouders te verzamelen achter een aantal projecten.

Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page