top of page

De schoolkeuze is één van de belangrijkste stappen in het opvoedingsproject van je kind. Scholen verschillen nu eenmaal in werkwijze, sfeer en resultaten.

Onze school realiseert elke dag opnieuw opvoedings- en onderwijsprojecten van de hoogste kwaliteit, zowel voor kleuters als lagere schoolkinderen.

Je zoon of dochter geniet uitmuntend basisonderwijs, dankzij de volgehouden inspanning van creatieve en gemotiveerde leerkrachten. 

Je kan je kleuter inschrijven in het schooljaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin je kind 2,5 jaar wordt, vanaf 1 maart. Nieuwe ouders kunnen wel voor 1 maart een afspraak maken voor een rondleiding en kennismaking.

 

De instapdata zijn:

  • 1 september

  • na de herfstvakantie

  • na de kerstvakantie

  • 1 februari

  • na de krokusvakantie

  • na de paasvakantie

  • en na hemelvaart.

 

Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page