top of page
Sociaal

Zorgeloosheid, het is een eigens

chap die steevast wordt geassocieerd met onze kindertijd. Tenminste, als we een zorgeloze kindertijd hebben gekend … want wat voor de één een tijd van ongecompliceerde blijheid is, is voor de ander een tijd waarin “donkerte” al eens komt binnengeslopen. Het kan hierbij gaan om een overlijden, een echtscheiding, pesterijen, ruzies, in de knoop liggen met jezelf, onzekerheid en faalangst, ziekte, … “verlies” is er op heel veel verschillende manieren, in heel veel verschillende gradaties.

Zo kan een kind plots vreemd reageren, moeilijk of storend gedrag stellen, stiller worden, zich afzonderen, concentratieproblemen vertonen, … Dit alles zijn “signalen” waarbij we op zoek willen gaan naar de betekenis achter dit gedrag. We kijken als het ware met een dubbele bril … wat zien we met de eerste bril (het gedrag) … maar wat toont het kind, wat is de boodschap van het kind als we kijken met onze tweede bril ?

Deze kinderen hebben nood aan iemand met empathie die openstaat voor hun verhaal. Ze willen dat hun verhaal en hun binnenkant gehoord wordt, dat er écht naar geluisterd wordt en dat er begrepen wordt. Dit gebeurt in een veilige omgeving, een omgeving waar ze op hun gemak zijn, zonder dat er geoordeeld wordt.

Het is geenszins de bedoeling om alles “op te lossen”. Het is de bedoeling om onrust te verzachten en zorgen mee te helpen dragen. Dit is mogelijk omdat er plaats, ruimte en tijd voor is.

Het kan zoveel betekenen als binnen onderwijs ook het hart en de binnenkant van kinderen een plaats krijgt. Er zijn verschillende mogelijkheden om taal te geven aan hun zorgen, hun verdriet, hun boosheid, … , hun pijn. De kinderen krijgen tips, handvaten en duwtjes in de rug om draagkrachtiger te worden.

Voor ouders kan het veel betekenen dat hun kind geholpen wordt, dat er simpelweg geluisterd wordt. Deze ondersteuning kan plaatsvinden naar aanleiding van een hulpvraag van het kind zelf, van de ouders, van de leerkracht of het zorgteam. Communicatie en overleg is hierin essentieel.

Na inmiddels heel wat positieve ervaringen in het begeleiden van kinderen met emotionele zorgen, nemen we als schoolteam blijvend onze verantwoordelijkheid op … omdat we overtuigd zijn van de “nood” binnen onderwijs de dag van vandaag. 

Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page