top of page
Muzische opvoeding

In de muzische lessen willen we graag de creativiteit en het probleemoplossend denken van de kinderen stimuleren.  Muzische omvat verschillende domeinen zoals muziek, beeld, bewegingsexpressie, drama en spelen met taal.  Ook media en het gebruik van ICT spelen een belangrijke rol.  In onze lessen muzische kunnen de kinderen zich uitleven, zichzelf zijn, gevoelens uiten of net andersom, eens iemand anders zijn...

Wist je dat...

- Pius X een supergroot, swingend schoolkoor heeft
- de school samenwerkt met externe muzische organisaties
- de leerlingen af en toe een museum bezoeken en daar creatief aan de slag gaan
- onze school ooit omgetoverd werd tot een echt museum
- er op Pius X ook muzische rapporten zijn waarbij de kinderen zichzelf evalueren na een les
- er per schooljaar meerdere klasoverschrijdende muzische namiddagen doorgaan rond een bepaald thema
- collega's samenzitten om muzische lessen voor te bereiden en hierbij gecoacht worden door 4 muzocoachen van het eigen team (Juf Sara, Juf Karolien, juf Mieke en juf Inge)
- ouders in de klas komen om hun muzische talenten te delen met de leerlingen
- de leerlingen regelmatig kunnen deelnemen aan een workshop geleid door professionele kunstenaars
- onze leerlingen ook kennis maken met kunst van andere tijden en andere culturen
- Muzelotje op Pius X de creativiteit in alle kinderen stimuleert
- het 6de leerjaar een volledige schoolmuur geschilderd heeft met prachtige tekeningen
- meerdere klassen gaan voorlezen bij de kleuters of een toneelstukje voor hen brengen
- je je kleine ster kan zien schitteren in onze kerstmusical of schoolmusical
- de kinderen ook muziek mogen beluisteren op de speelplaats
- meerdere klassen reeds een (stop-motion)filmpje maakten
- leerkrachten af en toe van klas wisselen om hun muzische talenten ten volle in te zetten en te delen met de leerlingen
- onze leerlingen mogen experimenteren met verf, fototoestellen en andere materialen
- onze school meerdere I-pads, laptops en fototoestellen heeft om muzisch aan de slag te gaan (= media)
- er af en toe een schrijver komt vertellen
- we elk jaar deelnemen aan de voorleesweek, de boekenweek en gedichtendag
- de kinderen zich ook dikwijls mogen verkleden
- onze school reeds een Facebookpagina maakte "Pius X Destelbergen kunstproject 2014"
- samenwerken tijdens het muzische leerrijk is
- de beleving van het kind tijdens het proces centraal staat
- u steeds de foto's van de kinderen kan bewonderen op onze website
- u steeds welkom bent op onze school om een kijkje te komen nemen of voor een gezellige babbel

Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page